Tarieven

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOK).

Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht.

Tarieven inclusief BTW

Intake (eenmalige kosten)
Maandkosten standaard bewind
Maandkosten bij problematische schulden
Kosten ontruiming
Eindrekening &  Verantwoording

Alleenstaande

€ 628,47
€ 111,29
€ 144,02
€ 392,77
€ 235,71

Echtpaar & Samenwonenden

€ 754,19
€ 133,55
€ 172,82
€ 392,77
€ 282,77